COORPORATE WALK Matius 18:19-20   - Pesan Mimbar - Tempat yang paling aman sesungguhnya adalah berada di dalam sebuah keluarga. Di dalam keluarga inilah seharusnya terdapat rasa aman dan bukan terdapat rasa curiga. Dalam jemaat mula-mula di Kisah Para Rasul membuktikan kekuatan dalam sebuah komunitas sebagai satu keluarga kerajaan.(Kisah Para Rasul 2:41-47). Dalam berjalan bersama sebagai keluarga, meskipun banyak yang…
Lanjutkan Membaca...